တေးဆို - ဖြူဖြူကျော်သိန်း တေးရေး- စိမ့် ( S.A.N) အမျိုးသမီးများအပေါ် အကြမ်းဖက်မှုဆန့်ကျင်ရေး ၁၆ရက်တာ လှုပ်ရှားမှု အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ကျင်းပခဲ့သော "ထာဝရဖဲကြိုးဖြူ" MTV Album