ကျား၊မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေးကွန်ရက်နှင့် အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများကြား ဥရောမ သမ္မဂ္ဂ မှ ပေးအပ်သော ရံပုံငွေ သဘောတူညီမှုစာချုပ် လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းအခမ်းအနားအား ဆူးလေရှန်ဂရီလာ ဟိုတယ်တွင် စက်တင်ဘာလ ၂၅ရက်နေ့တွင်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ အခမ်းအနားတွင် ရံပုံငွေ ပေးအပ်ချီးမြှင့်ရန် ရွေးချယ်ခံရသော ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်း ၈ဖွဲ့၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ အရပ်ဖက်လူမှု အဖွဲ့အစည်း ၁ဝဖွဲ့ နှင့် ရှမ်းပြည်နယ် အတွင်းရှိ အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်း ၇ဖွဲ့၊ ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်း ၉ဖွဲ့ စုစုပေါင်း အရပ်ဖက်လူမှု အဖွဲ့အစည်း ၃၄ဖွဲ့ ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။

 

 back