သုတေသန နှင့် စာတမ်းများ


Search for the truth and publication is a duty of us.

ယုံကြည်စိတ်ချရပြီး အဓိပ္ပါယ်ပြည်ဝသော သတင်းအချက်အလက်များ စုဆောင်းခြင်းသည် စည်းရုံးလှုံဆော်ခြင်းနှင့် ပြောင်းလဲမှုလုပ်ဆောင်ရာတွင် အရေးပါသော နေရာမှ ပါဝင်သည်ဟု GEN အနေဖြင့် လက်ခံယုံကြည်ထားကာ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့ သုတေသနလုပ်ဆောင်ချက်များ၏ အခြေခံလည်း ဖြစ်ပါသည်။ GEN ၏ လုပ်ငန်းအဖွဲ့များမှတစ်ဆင့် ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူများ၊ အတိုင်ပင်ခံများနှင့် ပြည်တွင်းရှိ ပြောင်းလဲရေးအတွက် လုပ်ဆောင်နေကြသူများအား စုပေါင်းကာ မြန်မာနိုင်ငံရှိ အရေးကြီးသော ကိစ္စရပ်များအား သုတေသနလုပ်ဆောင်ရန်နှင့် သက်သေအထောက်အထားအား အခြေခံသော စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုအတွက် အခြေခံအား တည်ဆောက်ရန် လုပ်ဆောင်ကြပါသည်။ ၎င်းထုတ်ဝေမှုများတွင် သုတေသန အနှစ်ချုပ်စာတမ်းများ၊ လက်ကမ်းစာစောင်များ၊ ဥပဒေဆိုင်ရာ ဘာသာပြန်ဆိုမှုများနှင့် အစီရင်ခံစာ (အပြည့်အစုံ)များ ပါဝင်ပါသည်။ ကျား၊ မ တန်းတူညီမျှရေးနှင့် သက်ဆိုင်သည့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ယဉ်ကျေးမှုစံနှုန်းများ၊ လူမှုအလေ့အထများအား လေ့လာဖော်ထုတ်ထားသည့် GEN၏ ဒုတိယအကြီးမားဆုံး လုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်သည့် “ရုန်းမထွက်သာ အစဉ်အလာ” အမည်ရ အစီရင်ခံစာကိုလည်း ထုတ်ဝေထားပါသည်။ ၎င်းမတိုင်မီတွင်လည်း “တိတ်ဆိတ်ခြင်း၏နောက်ကွယ်”အမည်ရ သုတေသနအစီရင်ခံစာသည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကျား၊ မ အခြေပြု အကြမ်းဖက်မှုများကို အလေးပေးတင်ပြထားပြီး အကြမ်းဖက်မှု၏ ပျံ့နှံမှုနှင့် ၎င်းအား ဆန့်ကျင်ရန် မည်သို့အရေးယူဆောင်ရွက်ရမည်ကို လေ့လာဖော်ထုတ်ထားပါသည်။ ဤထုတ်ဝေမှုနှစ်ခုအား အခြားသော ထုတ်ဝေမှုများနှင့်အတူ အင်တာနက်ပေါ်ရှိ ကျွနု်ပ်တို့၏ သုတေသနနှင့် ထုတ်ဝေမှုစာမျက်နှာတွင် အင်္ဂလိပ်၊ မြန်မာ နှစ်ဘာသာဖြင့် ရယူဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။