သတင်းလွှာ

Vol 25  june 2018

40 views 2018-06-29

Mingalarbar!

Welcome to the June Edition of GEN Monthly Newsletter! We had had a busy time with workshop and meeting for the inclusion of gender in di... ဆက်ဖတ်ရန်.


Vol 24  may 2018

165 views 2018-05-30

 

Welcome to the May Edition of GEN Monthly Newsletter! We had have a busy time with a new project launching, GBV forum, workshop and meeting for inclusion of gender in different sectors. 

Each month, we will ask a GEN member, friend or s... ဆက်ဖတ်ရန်.


Vol 23  april 2018

261 views 2018-05-02

Welcome to the April edition of the GEN Monthly Newsletter! We wish you all have new strength after Thingyan Holiday and have a joyful and successful life in this Myanmar New Year!

Each month, we will ask a GEN member, friend or staffer for some insight int... ဆက်ဖတ်ရန်.


Vol 23  april 2018

160 views 2018-05-01

 

မင်္ဂလာပါ။

၂၀၁၈ခုနှစ် ဧပြီလအတွက်လစဉ်သတင်းလွှာ ရယူဖို့ အချိန်ကျရောက်လို့လာပါပြီ။ မြန်မာ့နှစ်သစ်ကာလနဲ့အတူ အဖွဲ့ဝင်များအားလုံး စိတ်၏ ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ ကျန်းမာခြင်းများနဲ့ ပြည့်စုံပြီး ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေးကိစ္စများကို ပိုမိုလုပ်ဆ... ဆက်ဖတ်ရန်.


Vol 22  march 2018

293 views 2018-04-03

မင်္ဂလာပါ။

၂၀၁၈ခုနှစ် မတ်လအတွက်လစဉ်သတင်းလွှာ ရယူဖို့ အချိန်ကျရောက်လို့လာပါပြီ။  မတ်လဟာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အမျိုးသမီးများနေ့နှင့် အတူ ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေးနဲ့ အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အသိပညာပေးပွဲများစွာ ကျင်းပနိုင်ခဲ့သော လတစ်လလည်း ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။

... ဆက်ဖတ်ရန်.