မျှဝေရန် 150 ကြည့်ရှုသူ 2018-07-26

GEN၏ အားသာချက်တစ်ခုမှာ မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကျား၊ မ တန်းတူညီညီမျှရေးအတွက် လုပ်ဆောင်နေကြသော အဖွဲ့အစည်းများနှင့် လူပုဂ္ဂိုလ်များအား ကျား၊ မ တန်းတူညီညီမျှရေးအတွက် အတူတကွ စည်းရုံးလှုံဆော်ရန် စုစည်းနိုင်သည့် စွမ်းရည်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ အဖွဲ့ဝင်များနှင့် ပဲ့ကိုင်ကော်မတီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အရ မဟာဗျူဟာကျသော ကမ်ပိန်းများနှင့် ပဏာမခြေလှမ်းများအပေါ်တွင် အလေးထားလုပ်ဆောင်ရန်အတွက် လုပ်ငန်းအဖွဲ့များဖွဲ့စည်းကာ လုပ်ဆောင်ကြပါသည်။

 

လုပ်ငန်းအဖွဲ့များသည် လက်ရှိအချိန်တွင် ဖြစ်ပွါးနေသာ အကြောင်းအရာများ - ဥပမာ တိကျသော ဥပဒေရေးရာဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ သို့မဟုတ် ကျား၊ မ တန်းတူညီညီမျှရေးအတွက်ဆိုင်ရာ စကားဝိုင်းများတွင် အမျိုးသားများအား ပါဝင်လာရန် မဟာဗျူဟာများ ရေးဆွဲခြင်းများနှင့် ဥပဒေရေးဆွဲသူများနှင့် အများပြည်သူအား ရည်ရွယ်၍ ပြုလုပ်သော ကမ်ပိန်းများကို ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကျား၊ မ ရေးရာ ကိစ္စရပ်များအား စိတ်ဝင်စားမှု ပိုမိုရရှိစေရန်နှင့် ကျား၊ မ တန်းတူညီမျှရေးအား မြှင့်တင်နိုင်ရန်အတွက် လုပ်ဆောင်ချက်များအား အဆိုပြုနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

 

ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်နေသော ကမ်ပိန်းများအား အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အမျိုးသမီးများနေ့နှင့် ၁၆ ရက်တာ လှုပ်ရှားမှု အစရှိသည့် နိုင်ငံတကာတွင်လည်း ပြုလုပ်နေသည့် ကမ်ပိန်းများနှင့်လည်း ချိတ်ဆက်ကာ ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ဤသို့ ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် လူပုဂ္ဂိုလ်များအား နိုင်ငံတကာ ကျား၊ မ  တန်းတူညီမျှရေး လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် ပြည်တွင်းရှိ အသိပညာပေးလုပ်ငန်းများကို ချိတ်ဆက်ပေးနေသော ကြားခံတစ်ခုအဖြစ် ရပ်တည်လျက်ရှိပါသည်။